Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

Zespół Inżynierii Mechaniczno-Medycznej to ludzie za pasją do konstruowania, modelowania 3D i projektowania. Tworzymy pojedyncze elementy, całe konstrukcje oraz układy. Pracujemy i tworzymy w środowisku oprogramowania inżynierskiego do projektowania 2D i 3D. Pracownicy IM-M to gównie Inżynierowie wykształceni na Politechnice Gdańskiej,  którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w polskich i zagranicznych firmach, potrafią sprostać każdemu wyzwaniu. Oprócz zasobów Firmy posiłkujemy się ogromną bazą partnerów, którzy wspierają nasze działania, zwiększając możliwości i minimalizując koszty.

Wprowadziliśmy na rynek kilkadziesiąt produktów, które rozpoczynały się od pomysłu, a kończyły na profesjonalnym produkcie, wprowadzonym do obrotu z powodzeniem. Idealnym przykładem jest współpraca z www.levicare.pl, gdzie wszystkie produkty były stworzone przy współpracy z IM-M.

Wizja

Innowacyjna firma opierająca się na połączeniu kreatywności i doświadczenia, łącząca młodych pracowników z doświadczonymi Managerami.

Firma opierająca się na networkingu, dająca kontrahentom możliwość współpracy na każdym etapie procesu projektowania, prototypowania lub produkcji.

Budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami tworząc silną strukturę współpracy partnerskiej.

Wparcie polskiej gospodarki poprzez angażowanie szkolnictwa wyższego w przemysł.

Współtworzenie projektów poprawiających standard życia ludzi w Polsce i Europie, czyli rozwiązywanie problemów społecznych.

Misja

Oferując profesjonalne usługi wykonane przez cały zespół lub tylko jego część, będziemy przyczyniać się do powstawania jakościowych wyrobów, ułatwiając proces  ich projektowania lub wykonanie naszym Partnerom.

Pragniemy połączyć naukę z biznesem poprzez wsparcie i kształcenie studentów. Realizowanie pomysłów młodych lub przyszłych inżynierów to dla nas priorytet

Chcemy pomagać w realizacji projektów wspierając najbardziej potrzebujących czyli osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. 

Pochylimy się nad każdą możliwością  zaprojektowania nowego gotowego wyrobu lub stworzenia prototypu.

Będziemy wspierać Polskie pomysły i myśl technologiczną, świadcząc jakościowe usługi inżynierskie i projektowe. Nasze usługi mają wesprzeć przedsiębiorców w procesie tworzenia lub wdrażania produktu na każdym etapie projektowania.

Nasi eksperci

mgr inz. Daria Jach

Project manager, z wykształcenia konstruktor medyczny.  Przez kilka lat działała w branży offshore, uczestnicząc w pracach konstruktorskich nad wielkimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Na swoim koncie ma samodzielnie poprowadzone projekty urządzeń i usług inżynierskich z branży medycznej i nie tylko. Uważność i wzajemny szacunek, to według niej klucz do sukcesu każdej współpracy.

mgr inż. Wiktor Tybura

absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunku Mechatronika na Wydziale Mechanicznym. 

Ekspert projektowania CAD, szybkiego prototypowania idruku 3D (MSLA, FDM)

Skontaktuj się z nami
+48 691 414 178

ul. Gronostajowa 4, lok. 4, 80-190 Gdańsk